numune hastanesi Konya Numune Hastanesi Erzurum Numune Hastanesi Haydarpaşa Numune Hastanesi Ankara Numune Hastanesi Adana Numune Hastanesi Trabzon Numune Hastanesi Sivas Numune Hastanesi Sivas Numune Hastanesi Randevu Trabzon Numune Hastanesi Randevu Adana Numune Hastanesi Randevu Ankara Numune Hastanesi Randevu Erzurum Numune Hastanesi Randevu Konya Numune Hastanesi Randevu Haydarpaşa Numune Hastanesi Randevu
Haydarpaşa Numune Hastanesi

Farabi'ye göre; insan faziletinin temel mikyası, hemcinslerinin sıhhat ve afiyetlerine esirgemedikleri alakadır. Bu himmeti esirgememiş olan, eğer karar mevkiindeki kişi ise; dünyada itibar makamını, ahretti ise cennetini yapar' , sözü itibariyle insan sağlığı tarihten günümüze kadar her zaman ön plana çıkmış ve sağlığa verilen değer, mimariye de yansımıştır. Böylece hastaneler günümüze kadar ülkelerin vazgeçilmez mimari eserleri olmuştur. Osmanlı sultanlarından II. Sultan Abdülhamid Han'ın hastanelere olan duyarlı kişiliği bu günkü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 1800'lü yıllardaki temelinin atılmasına vesile olmuştur.

Tıp Fakültesi eğitimi, Osmanlı döneminde; 1827 yılında 14 Mart Çarşamba günü Tıbhane adı altında Şehzadebaşı'nda Tulumbacı konağında açılmıştır. Dönemin Padişahı II. Mahmut'tur. Okul, Fransızca eğitimli hiç tatbikat yapılmadan sadece nazari olarak eğitim vermiştir.

Daha sonra 1832'de Topkapı Sarayı içerisinde cerrah hane açılır. Yine eğitim nazari olarak devam eder.

1839 yılında iki mektep birleştirilerek bugün Galatasaray Lisesinin olduğu binada II. Sultan Abdülhamid tarafından Mekteb-i Tıbbiye olarak açılır ve öğrencilerine Sultan Mahmut tarafından üstünlük işareti olan nişanlar verilerek zamanın en iyi şartları sağlanmıştır. Bu dönemden sonra eğitim uygulamalı ve kuramsal olarak devam etmiş 239 öğrencisi ile 1843'te 67 mezun veren üniversitenin eğitimi yetersiz görülüp eğitim süresi 9 yıla çıkarılmış ve Tıbbiye İdadisi kurulmuştur. ( idadi sınıf hazırlık sınıfı olup, bundan sonraki sınıflar şahane adını almıştır. ) Tıbbiyeliler 1843'de ilk kez nöbet tutmaya başlamıştır.

1867 yılında Askeri tıbbiye'nin bir bölümünde Mülki Tıbbiye Türkçe eğitimle devam etmiş, Eğitim süresi yine 6 yıla düşürülmüştür. İlerleyen yıllarda farklı binalarda Askeri ve Mülki Tıbbiye beraber eğitime devam etmiş 1903 yılında Tıbbiye-i Şahane şimdiki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu Haydarpaşa'ya taşınmıştır.

Haydarpaşa Tıbbiyesi, İstanbul Dar-ul Fünun'un (İstanbul Tıp) bir şubesi olarak, ilk reisi (başhekim) operatör Cemil Paşa idaresinde Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Besim Ömer Paşa, Kulak Burun Boğaz Op. Dr. Ziya Nuri Paşa, Dahiliye ve Tedavi Hocası Uz. Dr. Akil Muhtar Bey, Tıbbi Kanuni hocası Vasfi Bey, Anatomi Hocası Uz. Dr. Nurettin Ali Bey, Uz. Dr. Neşet Ömer Bey (Dâhiliye), Uz. Dr. Süreyya Ali Bey (Dahiliye), kadrosuyla eğitime devam etmiştir.

Daha sonra II. Sultan Abdülhamid tarafından, Demirkapı'daki şehrin merkezinde bulunan ve zaman zaman öğrenci ayaklanmalarına neden olan okulun deniz aşırı bir yere taşınması Serasker Rıza Paşa'ya emredilmiş, Emir Hassa Mimari Mösyö Valery'e bildirilmiş, planlar hazırlanmış, Selimiye Kışlası ile Haydarpaşa Askeri Hastanesi arasına 24.000 m2'lik bir araziye Marmara Denizine bakacak şekilde Mimar Valery ve Mösyö D'Aranco tarafından hazırlanan Plan Mühendishane'den mezun olan subayların da katkısıyla en ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş ve 1894 yılında inşaatına başlanmıştır.

Binanın çok ihtişamlı olmasına dikkat edilmiş, dış cepheleri iki renkli hereke taşından yontma olarak yapılmıştı. Demir aksamı Belçika'dan, harç için kullanılan kireç Marsilya'dan getirilmişti. Binanın deniz tarafındaki bölümü 4 katlı olup, ilk katı teneffüshane, ikinci katı yemekhane, üçüncü katı dershane, dördüncü katı ise yatakhane olarak hazırlandı. Tuvaletler ayrı bir uzantı ile binaya eklendi. Geniş koridorları yüksek tavanları, 50 büyük 10 küçük okuma salonları, 400m2'lik camii, Çamlıca tarafındaki girişine yerleştirilmiş muhteşem demir merdivenleri, 2 saat kulesi, binanın ortasındaki geniş avlusu, Selimiye Kışlası tarafından yerleştirilen nebatat bahçesi ile mükemmel bir yapı olarak "Sultan Abdülhamid'in Doğum Günü" ne isabet eden 6 Kasım 1903 Cuma günü merasimle hizmete girmiştir.

Mektebi Tıbbiye-i Şahane olarak yapılan bina karşısında 75 metre mesafede yataklı koğuşlar ve 4500 m2'lik bir alana oturan Seririyat Pavyonları, ortada Hekimler Dairesi olmak üzere tek katlı pavyonlardan oluşmaktaydı. Ortadaki Hekimler Dairesi üstüne karşıdaki binanın kubbeli çatısının aynısı planlanmıştı.

Sultan Selim Vakfı üzerine kurulan ve Mimar D'Aranco tarafından inşaatı yürütülen bu pavyonlar halen Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak görev yapmaktadır. Daha sonra inşaatın takibi ve kontrolleri Rieder Paşa tarafından yapılmış, Cemil Paşa Amfitiatır bölümü yapılarak burası aynı zamanda ameliyathane olarak kullanılmıştır.

1904-1905'de binanın su ve hava gazı tesisatı tamamlanmış, akabinde Cemil Paşa 30 bin altın ile kalorifer tesisatını yaptırmıştır. Ancak birkaç yıl kalorifer tam randımanlı çalıştırılamamış hizmet bir süre sobalı koğuşlarda devam etmiştir. 1909 yılında eksiklikler giderilerek Seririyat Pavyonları randımanlı çalışmaya başlamıştır.

Bina 1903'den 1908'e kadar Askeri Tıbbiye olarak, 1908'den 1933'e kadar İstanbul Tıp Fakültesi olarak görev yaptı. Daha sonra Tıp Fakültesi Eğitim Bakanlığına, Hastane kısmı da Sağlık Bakanlığı'na devredilerek onarım işlerine başlanmış. 1934 yılında 16 ay süren inşaat işleri başlatılmış ve 1936 tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi merasimle 225 yataklı olarak faaliyete başlamıştır. 01.07.1936 tarihinde ameliyathanesi yapılmış, daha sonra hızla röntgen, hayati kimya, göz, kulak, bakteriyoloji, anatomi, patoloji ve diş laboratuarları yapılmış diğer bölümler peyder pey açılmıştır.

1936 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesinin mütehassıs hekim kadrosu şu isimlerden oluşmaktaydı;

Baştabip ve İntaniye Hastalıklar Mütehassısı ve Laboratuar Şefi Dr. Kazım LAKAY
Dahili Hastalıkları Mütehassıs Dr. Teyfik SAĞLAM
Hariciye Hastalıkları Mütehassısı Op. Feridun Şeket EVRENSEL
Kulak Burun Boğaz Mütehassısı Op. Dr. Haydar İbrahim AYDAR
Hayati Kimya Laboratuarı Şefi Dr. İbrahim Ethem ULAGAY
Deri ve Zührevi Hastalıkları Mütehassısı Dr. Nuri Osman EREN
Röntgen Mütehassısı Prof. Dr. Selahattin Mehmet ERK
Göz Hastalıkları Mütehassısı Dr. Zihni ARIKUT
Marazi Teşrih Mütehassısı Dr. İhsan Şükrü AKSEL
Kadın Doğum Mütehassısı Dr. Zeki TEKTAŞ
Çocuk Mütehassısı Dr. Sırrı Halil AKIRSOY
İdrar Yolları Hastalıkları Mütehassısı Dr. Fuat Hamit BAYER
Diş Tabip Hayrettin TAYLAN

Hastaneye 01 Nisan 1946 tarihinde hemşire ve laborant okulu açılmış, müdire olarak Esma DENİZ tayin edilmişti. 1949 yılında ilk mezunlarını vererek hemşire ve laborant yetiştirmeye başlamıştır.

1957 yılında Op. Dr. Ali Rıza TEZEL Baştabipliğe atanmış, süre gelen yıllarda farklı isimlerde hekimler hastanemize baştabiplik yapmışlardır. Fransız şairi Ronsard'ın "Yaşadığınız yerlerin de geçmişleriyle atan kalpler olduğunu idrak ettiğiniz ölçüde insansınız ve hayattasınız." Sözlerine ithaf en günümüze kadar Hastanemizde görev yapmış olan 25 Başhekimimizi ve çalışanlarını yad ediyoruz.

Hastanemiz sağlık hizmeti sunumunda bir çok ilke imza atmıştır. Türkiye'nin ilk Reanimasyon Kliniği 1959 yılında Dr. Cemalettin ÖNER tarafından hastanemizde kurulmuş olup,1964 yılında 30 yatağı ile en büyük yoğun bakım ünitesidir.Türkiye'de ilk mide rezeksiyonu hastanemizde yapılmıştır.İlk diplomalı plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı bu hastaneden çıkmıştır.1968 Yılında ilk slikon meme protezi hastanemizde gerçekleşmiştir. Sağlık Bakanlığı'na ait Acil Tıp Kliniği hastanemizdedir.Yine karaciğer transplantasyonunu İstanbul'daki eğitim ve araştırma hastaneleri içinde yapmış bir hastaneyiz.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmete devam eden, hastanemizin şu anda Başhekimi Sayın Doç. Dr. Çağatay OYSU'dur. Hastanemiz 727 yatak kapasitesiyle, 20 eğitim kliniği ile 23 birim olarak faaliyetine devam etmektedir.

Haydarpaşa Numune Hastanesi Doktorları
İdari kadroda 8 (sekiz) Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü, 9 (dokuz) Müdür Yardımcısı, Başhemşire, 7 Başhemşire Yardımcısı bulunmaktadır.
Sağlık kadromuzda 5 Prof. Dr, 38 Doç.Dr, 38 Eğitim Görevlisi, 34 Başasistan, 151 Uzman, 273 Asistan, 330 Hemşire, 75 Ebe ve 169 Sağlık Teknisyeni ile hizmet vermektedir.

Hazırlayan: Uz. Dr. Adile AKTAŞ ÖZERTÜRK Başhekim Yardımcısı.

Not: Tarihçe hazırlıkları sürecinde hastanemiz eski başhekimlerinden Sayın Uz. Dr. Müfit EKDAL'ın "Tıbhâne'den Nümûneye" adlı kitabından faydalanılmıştır.

Haydarpaşa Numune Hastanesi Bölümleri

Dahiliye
Diyabet
Kardiyoloji
Endokrin
Göğüs Hastalıkları
Cerrahi
Meme Cerrahisi
Psikiyatri
Nöroloji
Ortopedi
Üroloji
Çocuk
KBB
Haydarpaşa Numune Göz
Anjio
Görme Alanı
Lazer

OCT
Glokom
Retina
Şaşılık
Kornea
Postop
Occulplasti
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Fizik Tedavi
Nefroloji
Gastroenteroloji
Beyin Cerrahi
Plastik Cerrahi
Cildiye
Enfeksiyon Hastalıkları
Onkoloji

Haydarpaşa Numune Hastanesi İletişim - Ulaşım

Haydarpaşa Numune Hastanesi Telefon Numarası
Tel : (216) 542 32 32
Tel : (216) 542 32 00
Faks : (216) 336 05 65
Haydarpaşa Numune Hastanesi Adresi
Tıbbıye Cad. No: 40 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Haydarpaşa Numune Hastanesi Sonuç Alma
Web Site : www.haydarpasanumune.gov.tr
Haydarpaşa Numune Hastanesi Haritası

TC.Sağlık Bakanlığı Hastane Randevu Sistemi

hastane randevu almaHaydarpaşa Numune Hastanesi Randevu Almak için tıklayınız.

Sağlık Haberleri


www.numunehastanesi.com - Copyright 2012 Tüm Hakları Saklıdır.